Storegate AB

Storegate är ett svenskt bolag som grundades 2003 och ägs, utöver grundarna, av riskkapitalbolagen Industrifonden, Servisen, T-bolaget och Aggregate Media. Bolagets huvudkontor är placerat i NetPort Science Park i Karlshamn och all infrastruktur för lagring är placerad i Stockholm.

Vision

Storegates vision är att alla i framtiden kommer att ha all sin digitala information tillgänglig online.

Affärsidé

Storegates affärsidé är att erbjuda säkra och kostnadseffektiva onlinetjänster som skall stödja användarens behov av att lagra, komma åt, dela och arbeta med sin digitala information online, var som helst, när som helst.

Affärsområden

Storegates tjänster erbjuds genom två olika affärsområden:

Storegate Services:
Erbjuder Storegates tjänster under eget varumärke via www.storegate.com och i samarbete med partners och återförsäljare. Exempel på partners och återförsäljare: Folksam, IDG, If, TryggHansa, SEB, Solid med flera.

Storegate Solutions:
Erbjuder Storegates tjänster i nära samarbete med partners under partnerns varumärke. Exempel på partners: TeliaSonera, Telecom Italia, Visma, Turkcell, Com Hem med flera.

Säker lagring, på riktigt

Flera miljarder filer lagras i Storegates system. Filer som för många är oersättliga. Det är ett stort ansvar, ett ansvar som Storegate tar på största allvar.
Därför lagras all information i ytterst professionell miljö. Datahallarna där filerna lagras är säkerhetsklassade på högsta nivå vad avser intrång, brandskydd och elförsörjning. Alla komponenterna i systemet är dubblerade och därmed feltoleranta och säkerhetskopiering av data görs alltid till två olika media. Informationen som lagras är inte åtkomlig för någon annan än den som lagrat den och har användarnamn och lösenord. Storegate använder https-krypterad login-auktorisering, vilket innebär att inloggningsuppgifter är krypterade och inte kan ses av någon obehörig. All överföring sker krypterat över Internet. Informationen som lagras är inte åtkomlig för någon annan än den som lagrat den och har användarnamn och lösenord.