Företagslösningar

Storegate har arbetat med lagringslösningar i molnet sedan 2003 och vi erbjuder tjänster till både små och stora företag. Tjänster som är säkra och plattformsoberoende samt lämplig för interna och externa samarbeten i företag, projekt och styrelser oavsett storlek.

Storegate har stöd för samtliga tjänster som krävs för att effektivt lagra, arkivera, komma åt, dela, arbeta eller samarbeta med digital information. Tjänsterna har stöd för fil-låsning och versionshantering i såväl Office-dokument som CAD-ritningar. Det kallar vi plattformsoberoende – på riktigt. Dessutom finns tjänster för online backup av enskilda användares datorer eller servrar.

För större företag erbjuder vi AD-inloggning och om så krävs egen installation av SOSA (Storegate Online Storage Application), som ger ditt företag full kontroll över både tjänsten och lagrad information (läs mer nedan).

Tjänsterna finns för Windows och Mac OS X, och appar finns för Android och Apple iOS.

Kontakta oss

Hosted Solution

Om ni vill slippa investeringar och drift av egen infrastruktur skall ni välja Storegates Hosted Solution. Med en Hosted Solution läggs er tjänst upp i Storegates egna infrastruktur som har all lagring i Sverige under svensk lag.
Ni betalar då endast för den mängd lagring ni använder löpande och slipper också ta hand om löpande uppgraderingar, säkerhet och annan IT-drift.

Självklart kan tjänsterna installeras i era egna system i egen datahall, läs mer om detta nedan.

Lokal installation

Förutom drift i Storegates egna servrar i svenska datahallar kan vi erbjuda lokal installation. Med en lokal installation får ditt företag Storegates mjukvara SOSA installerad i ert eget datacenter. Mjukvaran är byggd på Microsoft .NET Framework och kräver Windows Server som operativsystem. Bortsett från detta har SOSA inga begränsningar när det gäller val av maskinvaruleverantör.

SOSA stödjer all lagring som kan nås med hjälp av CIFS/SAMBA vilket ger stor flexibilitet när det gäller just val av maskinvaruleverantör för lagring. SOSA kan installeras på fysiska eller virtuella servrar.

Med en lokal installation kan ni även få samtliga tjänster under eget varumärke (företags-namn, logotyp, programikoner och produktnamn). Det är också möjligt att använda egna domäner och SSL-certifikat.

Anpassningar

Alla projekt har olika behov och kräver flexibla lösningar, därför är vi är en bra partner. Med vår bredd kan ert företag börja med enkla lösningar som använder våra standardprodukter och sedan växa in i större projekt som kräver utveckling mot vårt API. Det finns även möjlighet att integrera hantering av lagringskonton via ett speciellt så kallat provisionerings-API.
Storegates API innehåller funktionalitet för lagring, versionshantering, publika utdelningar med mera som bygger på standardprotokoll. Hör av dig till oss så kan vi berätta mer.

Kontakta oss

Proof of concept

Storegate är en svensk molnleverantör som varit i drift sedan 2003. Det breda tjänsteutbudet av molntjänster används idag av ledande tjänsteleverantörer och företag runt om i världen som gör det möjligt för miljontals användare att tryggt och säkert lagra, dela och arbeta på nätet.

Fem skäl att välja Storegate som partner:

·         Lagring i Sverige och svensk support

·         Ledande tjänsteplattform som täcker alla behov

·         Lång erfarenhet inom molnlagring

·         Branded eller co-branded tjänster

·         Flexibla hosting-alternativ