Storegate – mer än bara molnlagring

Storegate har arbetat med lagring i molnet sedan 2003 och utvecklat molntjänster för backup, samarbete, lagring, åtkomst, delning och annat du kan göra i eller via molnet. Vi har även integrerat våra tjänster med andra system både i Sverige och globalt. Söker du en kompetent samarbetspartner för molnlagring så erbjuder vi säkra lagringslösningar för att hantera all den digitala informationen som genereras, och med lång erfarenhet inom molnlagring och med ett flexibelt API, ger vi ditt företag det stöd som krävs.

Vi finns här – Storegate är ett svenskt företag, och vi lagrar all data i Sverige. Vi har också vår utveckling i Sverige, vilket innebär att vi kan hjälpa till i större projekt om det behövs speciella anpassningar.

Kontakta oss »

Storegates API

Alla projekt har olika behov och kräver flexibla lösningar, därför är vi är en bra partner. Med vår bredd kan ert företag börja med enkla lösningar som använder våra standardprodukter och sedan växa in i större projekt som kräver utveckling mot vårt API. Det finns även möjlighet att integrera hantering av lagringskonton via ett speciellt så kallat provisionerings-API.
Storegates API innehåller funktionalitet för lagring, versionshantering, publika utdelningar med mera som bygger på Json/Soap. Vill du få tillgång till vårt API så ansöker du om det via länken nedan. Då får du dokumentation, access-nyckel och ett testkonto.

Kontakta oss »

SOSA

Storegates anpassade tjänster bygger på SOSA (Storegate Online Storage Application) som är en komplett molnplattform med administrationsverktyg. Plattformen är byggd för hög tillgänglighet och skalbarhet, vilket är en förutsättning för denna typ av applikationer, och stödjer samtliga tjänster som krävs för att effektivt lagra, komma åt, dela, arbeta eller samarbeta med digital information.
För större projekt kan SOSA installeras lokalt i eget datacenter med egen lagring. Plattformen är byggd på Microsoft .NET Framework och kräver Windows Server som operativsystem, därutöver har SOSA inga begränsningar när det gäller valet av maskinvaruleverantörer. SOSA kan installeras på fysiska servrar eller virtuella servrar och ger stor flexibilitet när det gäller att välja maskinvaruleverantören för lagring eftersom det stödjer all lagring som kan nås med hjälp av CIFS/SAMBA.

Ansök här »

Konsulting

Storegates team har arbetat med molnlagring sedan 2003 i projekt över hela världen. Vi har integrerat våra tjänster med andra system, men även utvecklat anpassat unika speciallösningar. Söker ert företag en kompetent samarbetspartner för molnlagring så erbjuder Storegate säkra lagringslösningar för att hantera den digitala informationen som genereras. Med vår långa erfarenhet inom molnlagring och med ett flexibelt API ger vi ditt företag det stöd som krävs.

Kontakta oss »